ماشین اسباب بازی رنو RENAULT TOY CAR

Product Name: RENAULT TOY CAR

نام محصول: ماشین اسباب بازی رنو

Brand: TSMA TOYS

برند: تأمین سامان

Age group: +3

محدوده سنی: بالای سه سال

Color: WHITE

رنگ:سفید

Dimensions: 340 *120 *159 mm

ابعاد محصول: 340*120*159 میلیمتر

Packing: Carton

نوع بسته بندی: کارتون

ماشین اسباب بازی تاکسی TAXI TOY CAR

Product Name: TAXI TOY CAR

نام محصول: ماشین اسباب بازی تاکسی

Brand: TSMA TOYS

برند: تأمین سامان

Age group: +3

محدوده سنی: بالای سه سال

Color: YELLOW, GREEN

رنگ:زرد، سبز

Dimensions: 246 *81*100 mm

ابعاد محصول: 246*81*100 میلیمتر

Packing: Carton

نوع بسته بندی: کارتون

ماشین اسباب بازی پلیس POLICE TOY CAR

Product Name: POLICE TOY CAR

نام محصول: ماشین اسباب بازی پلیس

Brand: TSMA TOYS

برند: تأمین سامان

Age group: +3

محدوده سنی: بالای سه سال

Color: GREEN, BLUE

رنگ: سبز، آبی

Dimensions: 246 *81*100 mm

ابعاد محصول: 246*81*100 میلیمتر

Packing: Carton

نوع بسته بندی: کارتون

پلیس ویژه SPECIAL FORCE TOY CAR

Product Name: POLICE SPECIAL FORCE TOY CAR

نام محصول: ماشین اسباب بازی نیروی ویژه پلیس

Brand: TSMA TOYS

برند: تأمین سامان

Age group: +3

محدوده سنی: بالای سه سال

Color: BLACK

رنگ: مشکی

Dimensions: 246 *81*100 mm

ابعاد محصول: 246*81*100 میلیمتر

Packing: Carton

نوع بسته بندی: کارتون

ماشین بنز اسباب بازی MERCEDES TOY CAR

Product Name: MERCEDES BENZ TOY CAR

نام محصول: ماشین اسباب بازی مرسدس بنز

Brand: TSMA TOYS

برند: تأمین سامان

Age group: +3

محدوده سنی: بالای سه سال

Color: MULTI

رنگ: چند رنگ

Dimensions: 250 *68.5*110 mm

ابعاد محصول: 250*68.5*110 میلیمتر

Packing: Carton

نوع بسته بندی: کارتون